Galerija

Radovi naših polaznika

Igor Malivuk
“glava Apolona”, 2016
olovka na papiru
polazio tečaj 3 mjeseca

Mihael Martinec
“autoportret”, 2016,
akrilik na papiru
polazio tecaj godinu dana

Mihael Martinec
“Portret Jasenke”, 2016
olovka i ugljen na papiru
polazio tecaj godinu dana