Što nas odlikuje

Slikarski se zanat prenosi usmeno. Vrlo ga je teško naučiti iz knjiga, jer je na tom putu nezaobilazan odnos učitelj – učenik.

Kako bih to pokazala, nudim besplatni probni sat. Na njemu se utvrđuje je li suradnja između mene i vas kao učenika moguća. Poduka se odvija u malim grupama, do 5 osoba, jer povećanjem grupe pada kvaliteta poduke.

Slikarski se zanat uči praksom. Međutim, nemoguće ga je savladati bez teorije. Već je Michelangelo rekao: „Slika se mozgom, a ne rukom“. Jedamput tjedno držim teoretska predavanja. Ona se sastoje od anatomije, elemenata crtanja i povijesti umjetnosti. Cilj im je laički mozak učenika potaknuti na novi način razmišljanja pretvarajući ga time u slikarski.