Nastava

Tečajevi crtanja i slikanja

Tečajeve crtanja i slikanja koje držimo u “Neustrašivom oku” podijelili smo u nekoliko cjelina kako bi se svaki potencijalni kandidat što lakše i jednostavnije uključio u edukacijski proces neovisno o stupnju predznanja ili interesa za neku temu. Upravo iz tog razloga imamo pripreme za prijemne ispite, slikarsku i crtačku praksu, teoriju crtanja i slikanja ili privatne sate.

Pripreme za prijemne ispite

U „Neustrašivom oku“ vršimo pripreme za ALU i ŠPU. Pripremamo vrlo detaljno s naglaskom na savladavanju osnova, te pomažemo u priređivanju mapa. Najveći problem s kojim se suočavamo jest taj da učenici ne procijene točno vrijeme koje im je potrebno da savladaju osnove crtanja i slikanja na tečaju te naprave mapu. Savjetujemo da se u pripreme uključite godinu dana prije ispita, kako biste sebi i nama dali dovoljno vremena za solidne rezultate. Pripreme se sastoje od praktičnog i teorijskog dijela.

Slikarska i crtačka praksa

Grupna praksa se održava dva puta tjedno u trajanju od 90 minuta s 15 minutnom pauzom. Kao što je rečeno, grupe imaju do 5 polaznika da bi se omogućio individualni pristup, a tečaj crtanja i slikanja bio visoke kvalitete. Podučavamo kako apsolutne početnike, tako i napredne crtače i slikare. Cijena slikarske prakse iznosi 500 kuna mjesečno. Slikarska se praksa može nadopuniti teorijskim satom. Njega držimo jednom tjedno u trajanju od 90 minuta. Najbolji paket koji nudimo upravo je teorija plus praksa i cijena mu je 600 kuna mjesečno.

Teorija crtanja i slikanja

Teoriju crtanja i slikanja držimo jednom tjedno i moguće ju je slušati zasebno. Predajem osnove anatomije prema Robertu Beverlyju Haleu, elemente crtanja i povijest umjetnosti. Predavanje obično raščlanjuje neko priznato remek djelo, pri čemu se pokazuje koje su sve vještine i znanja bili potrebni da bi djelo nastalo. Cijena teorijskih predavanja je 200 kuna mjesečno.

Privatni satovi

Individualni satovi su najbolja vrsta poduke koju nudimo. Cijena sata (60 min) – 200 kuna termin po dogovoru.