Kako nacrtati stopalo (treći dio)

Kao što sam već nebrojeno puta napisala- slikari i crtači razmišljaju slično kao i arhitekti. Kako bi precizno razumjeli objekt koji trebaju nacrtati moraju biti moći nacrtati tlocrt, nacrt i bokocrt objekta prije nego što ga mogu nacrtati u poziciji “tri četvrt” odnosno konstruiraju u prostoru.

Postoje dva bokocrta stopala (unutrašnji i vanjski), jer sa strane stopala na kojoj je palac te ona kojoj je mali prst razlikuju. Haleov prijedlog jest da se stopalo podijeli na tri jednaka dijela odnosno smjesti u tri kocke. 

 

Ta podjela vrijedi i za unutarnju i vanjsku stranu stopala. Počinjemo s unutarnjom stranom i prvom kockom. U prvoj se kocki nalaze “calacaneus”, “astrogalus” i “tibia” sa svojom spuštenom stranom koja sprečava lateralno proklizavanje. U vanjskom aspektu bi se te iste koste nalazile u posljednjoj kocki s tim da bi “fibula” bila ta koja sprečava lateralno proklizavanje.

 

Važno je da obratimo pažnju da u jednom i u drugom aspektu vratić “astrogalusa” završava na prvoj sljedećoj bošnoj strani kocke. 

Srednja kocka u oba aspekta je najzeznutija, jer se sastoji od “tarsusa” i početka metatarzalnih kostiju. Kako bismo si olakšali situaciju bilo bi dobro da podijelimo srednju kocku na dva jednaka dijela u unutranjem aspektu, jer tarzus dopire do prve polovice prve kocke. Na vratić “astrogalusa” se nastavlja “navicular”, a na njega tri zdenka sira odnosno “cuneiforms” ili klinaste kosti (nadam se da su tri termina dovoljna). Ali u ovoj se poziciji ne vide sva tri zdenka sira nego samo prva dva. Računa se da je drugi zdenka sir najviša točka stopala u profilu. Ucrtajmo to u našu srednju kocku:

 

Sad nam preostaje da još ucrtamo”cuboid” koji spada u “heel system” i nalazi se ispod “naviculara” te se nastavlja na “calcaneus”. Posebno napominjem da se “cuboid” nalazi u drugom planu,jer je na vanjskoj strani stopala koje je građeno kao svod ili prepolovljena zdjela za salatu.

Nakon što smo ucrtali čitav “tarsus” unutrašnjeg aspekta, počinjem sa “tarsusom” gledanim izvana. Vratić “astrogalusa” se nalazi na na granici prve i druge kocke ( kao i u unutranjem aspektu), nakon  čega slijedi “navicular”, tri zdenka sira ( samo što sad vidimo treći i drugi zdenka sir, a drugi  je još uvijek najviša točka stopala). “Cuboid” je u ovom aspektu u prednjem planu i nalazi se na dnu svoda.

 

Nakon muke s tarzusom dolazimo do metatarzalnih kostiju koje zauzimaju čitavu srednju kocku te se protežu i u treću i to na sljedeći način: metatarzalna kost malog prsta završava na kraju treće kutije, a sve ostale kosti se protežu u treću kutiju i bit će jasno vidljive u vanjskom aspektu, jer se počinje malim prstom, a skrivene nožnim palcem u unutranjem aspektu. Evo kako bi to izgledalo.