Kako nacrtati ruku uz pomoć anatomije (četvrti dio)

U prošlim sam se objavama bavila šakom okrenutom dlanom prema gore, a sada ću se baviti dorsalnom stranom šake. Počinjem, kao i uvijek, kostima.  Slikari ne rade razliku između dorsalne i strane dlana- smatraju da razlike u obliku kostiju nema i zbog toga počinjem ucrtavajući kompletne kosti šake obraćajući pažnju na to da moram zamijeniti lijevu stranu desnom.

Na samoj šaci nema puno mišića. Mišići koji pokreću šaku nalaze se na podlaktici, a njihove tetive završavaju na dijelovima šake i prstiju koje pokreću. To ističem zato što se na dorsalnoj strani šake nalazi jedan jedini mišić koji slikare zanima ( ima ih još, ali se ne crtaju): “abductor of the index finger”.  Nazire se i mišić smješten na dlanu: “abductor digiti minimi brevis”.

“Abductor of the index finger” ima funkciju pomicanja kažiprsta prema palcu i nalazi se između metakarpalnih kostiju palca i kažiprsta.

Time završavam kosti i mišiće šake u pronaciji i supinaciji. Preostaje mi da se još pozabavim lateralnim aspektima šake. Slikari smatraju da je “tijelo” šake, koje se sastoji iz karpusa i metakarpusa, važnije od prstiju, jer se može pojednostaviti i “utrpati” u kocku ili kvadar što potpomaže iluziju trodimenzionalnosti. To je razlog zbog kojega u bočnom položaju tijelo šake dijelimo na tri kocke odnosno tri “kutije”.

U prvu “kutiju” spadaju karpus i radijus. Karpus završava ne plohi koja dijeli prvu od druge “kutije”.

Preostale dvije “kutije” pripadaju “metakarpusu” i to na sljedeći način: najdulja metakarpalna kost ( prsta srednjaka) dodiruje bočnu plohu posljednje kutije. Do nje se nalazi nešto kraća metkarpalna kost kažiprsta. To su jednine dvije metakarpalne kosti koje vidimo u “kutiji” u ovoj poziciji. Metakrpalna kost palca je u prvoj “kutiji” i zbog osobitog položaja palčanog zgloba položena dijagonalno na ostatak šake.

Još mi preostaje da ubacim kosti prstiju držeći na umu činjenicu da je duljina prstiju jednaka duljini karpusa s metakarpusom. Palac je, naravno, kraći i ima samo dvije kosti u prstu. 

Mišići dlana koji se vide s lateralne palčane strane su “muscles of the thenar eminence” koji se nalaze na dlanu, te “abductor of the index finger” koji je smješten na gornjoj strani šake.

Nakon što sam se pozabavila bočnom palčanom stranom prelazim na vanjsku stranu šake na kojoj se nalazi mali prst. Karpus i metakarpus su ponovo smješteni u tri jednake kutije, a prsti vire van. Razlika između ovog i prethodnog položaja što će u ovoj poziciji biti vidljive tri metakarpalne kosti i to ona malog prsta, zatim prstenjaka i na kraju srednjaka.

Najkraća metakarpalna kost je ona malog prsta. Njena duljina je jedna “kutija”, zatim slijedi metakarpalna kost prstenjaka koja dopire do polovice treće kutije. Posljednja vidljiva je metakarpalna kost srednjeg prsta dopiruća do kraja treće “kutije”.

Preostaje mi još da ucrtam prste čija mi je duljina poznata. ( duljina prstiju jednaka je duljini karpusa s metakarpusom)

Mišići koji se vide u ovoj poziciji su “palmaris brevis” te “abductor digiti minimi brevis”.

Kao što sam već napomenula mišići koji doista pokreću šaku se nalaze u podlaktici i ima ih 27 ( mislim). Njihove su tetive te koje pokreću šaku kao konci marionetu. To je složen dio slikarske anatomije i nije pogodan za ovaj format zato vas, dragi čitatelji, pozivam na svoja teoretska predavanja srijedom