Kako nacrtati ruku uz pomoć anatomije (drugi dio)

Kao što sam obećala u prošloj objavi – nastavljam s konstrukcijom šake. U prošloj sam objavi odredila smjer prstiju i metakarpalnih kostiju.

Kosti prstiju i metakarpalne kosti imaju jednaku građu. Haleov prijedlog za njihovo pojednostavljivanje je : “A box, a rod and a ball.” Dakle, počinju “kutijom” iz koje viri valjkasta “šipka” koja završava “kuglom”. 

 

Metakarpalne kosti povezane tetivama i prekrivene mesom čine “tijelo”šake.  No kad nije prekrivena mesom zbog sličnosti kostiju teško je razlikovati gdje završava “tijelo”,a gdje počinju prsti. Zbog toga ću, prije nego što se upustim u crtanje metakarpalnih kostiju, označiti gdje završava metakarpus i počinju prsti. Postoji pravilo koje kaže da je cjelokupna duljina šake jednaka duljini metakarpusa plus karpusa. Odredimo, dakle, prvo duljinu metakarpusa, a zatim uzmimo duljinu metakarpusa s karpusom da bismo dobili punu duljinu šake.

 

 

Sada bismo mogli prijeći na ucrtavanje metakarpalnih kostiju, ali moramo imati na umu da nisu sve jednakih duljina i da bi to trebalo označiti prije nego što ih krenemo ucrtavati. Metkarpalne kosti kažiprsta i srednjaka su otprilike jednakih dužina, metakarpalna kost prstenjaka je kraća od prve dvije, a maloga prsta najkraća. Palčana metakarpalna kost je priča za sebe: palčani zglob je tako pozicioniran da se palac kreće dijagonalno na ostatak šake što omogućuje hvatanje objekata, a i kraći je od ostalih metkarpalnih kostiju. Linija kojom označavam željenu duljinu metakarpalnih kostiju izgleda ovako:

 

Sada počinjem ucrtavati metakrpalne kosti po shemi :” A box, a rod and a ball.” Mali prst ima najveći “box” od svih prstiju!

 

Kao što sam već spomenula- palac je priča za sebe. Zbog položaja palčanog zgloba u odnosu na ruku njegova metakarpalna kost je okrenuta u profil, što otkriva konveksni oblik metakarpalnih kostiju koji je vidljiv u poziciji “tri četvrt” i profilu.

 

 

Nakon što sam ucrtala sve metakarpalne kosti mogu prijeći na ucrtavanje prstiju. Kao i metakarpalne kosti kosti prstiju slijede istu krivulju, ali ih ima više. Svi prsti, osim palca, imaju po tri kosti, a palac ima dvije. Krivulja koju ucrtavam se odnosi na prve kosti u prstima. Ostale dvije su kraće. Sve slijede isti princip (“A box, a rod and a ball.”), ali su u prstima pojedini elementi manje izraženi. Posljednja kost u prstima je tzv “arrowhead”- ima oblik strelice, a streličasto proširenje služi kako bi podržavalo strukturu nokta. Imam li na umu da su prve kosti prstiju najdulje,a svaka sljedeća za petinu kraća mogu se baciti na crtanje prstiju. Napominjem da palac ima dvije kosti u prstu. Jednake su po obliku i funkciji, ali su okrenute u profil i malo kraće i krupnije.

 

Sada mi je preostalo da ucrtam gdje završava tijelo šake. Znam da metakarpalne kosti kosti čine tijelo šake, ali to nije sve. Ljudi imaju ostatke plivaćih kožica između prstiju koje čine da tijelo šake izgled veće nego sam metakarpus. Najveća plivaća kožica je kod palca. Opipate li svoje plivaće kožice vidjet ćete da do metakarpalnih “kuglica” ima dobar centimetar prostora.

Autor naslovne slike je Andrea del Sarto, a izvadila sam je iz knjige R.B. Halea “Anatomy Lessons from the Great Masters” koju toplo preporučujem.