Kako nacrtati ruku uz pomoć znanja anatomije

U prošlim sam objavama pisala o važnosti znanja anatomije i njene koristi pri crtanju. Ta korist je osobito izražena kod crtanja ruku. Moji učenici se često žale na probleme crtanja ruku prilikom crtanja akta- ne mogu ih nacrtati prema perspektivnim zakonima.

 

Tajna za dobro crtanje ruku je : poznavanje anatomije. Ruke su tvrde ( kao i glava i prsni koš), što znači da se sastoje prvenstveno od kostiju. Dobro poznavanje kosti ruku je jedina stvar koja će početnicima pomoći kod crtanja ruku.

Prije nego što krenem razlagati kosti ruku, pozabavit ću se kostima podlaktice, jer se ruka na njih veže. U podlaktici se nalaze dvije dugačke kosti koje omogućavaju pronaciju i supinaciju, jer rotiraju jedna oko druge.

 

 

U supinaciji ( kad je ruka dlanom prema gore kao na slici) su radijus i ulna (dvije kosti podlaktice) paralelne. U pronaciji ( na slici dolje) su “radius” i “ulna” ukršteni, a dlan je okrenut prema dolje. Fiksni element podlaktice je “ulna”, a pokretni je “radius”, koji rotira oko ulne.

Slikari smatraju da ruka pripada “radiusu” te da je za njega vezana, što joj omogućuje pronaciju i supinaciju.

Sada ću početi crtanjem kostiju desne ruke u supinaciji (okrenute dlanom prema gore). Prve kosti koje ću ucrtati su “radius” i “ulna”

“Radius” završava masivnim konkavnim dijelom, a “ulna” malom valjkastom košćicom.

 

U masivni konkavni dio se ligamentima veže “carpus” koji se sastoji od osam košćica što pomaže pokretljivosti ruke. Slikarima nisu važne pojedinačne košćice, već razmišljaju o formi koju te košćice zajedno imaju. Konvencija za oblik “carpusa” jest četvrtina jabuke. Pritom je dio s kožom jabuke “umetnut” u “carpus”.

 

 

Prije nego što nastavim s crtanjem ostatka ruke morat ću se osvrnuti na dijelove ruke, jer to pomaže pri određivanju njihovih dimenzija  što će nam pomoći pri crtanju kostiju. Dakle, osim “carpusa” ruka posjeduje i “metacarpus”, te prste. Moji učenici se uvijek iznenade kad kažem da su crtačima “carpus” i “metacarpus” pri crtanju važniji od prstiju.

 

 

“Carpus” i “metacarpus” čine “tijelo” ruke, kao što sam označila na crtežu gore. “Tijelo” ruke je slikarima važno zato što se bave formom, a “tijelo” ruke je veća i važnija forma od pojedinačnog prsta. Upravo u pravilnom smještanju “tijela” ruke je tajna dobrog crtanja ruke. Pravilno smješteno tijelo ruke će joj dati smjer i točno smještanje u perspektivi.

Ali pogledate li “metacarpus” vidjet ćete da se sastoji od samih kostiju, kao i prsti. “Tijelo ruke” postaje masa tek nakon što se na njega “navuče” koža i meso. Prije nego što počnemo crtati kosti ruke, moramo odrediti smjer tih silnih kostiju.

Prema slikarskoj tradiciji smjer ručnih kostiju se određuje na način da se nađe kvržica na jednoj od košćici “carpusa”, tzv “head of the scaphoid”,iz koje se zrakasto šire pravci za metakarpalne kosti, te prste.

Na našoj  pojednostavljenoj slikarskoj shemi to će izgledati ovako:

 

 

Upotreba “head of the scaphoid” kao polazišne točke u konstrukciji šake je vrlo stara i općepoznata. Vrijedilo bi je naučiti napamet. U sljedećoj ću se objavi baviti metakarpalnim kostima te kostima prstiju koje ćemo lako “namontirati” na već postojeće pravce.